CROSSTEAM

ALS JE DE NAAM AANKLIKT, WORD JE DOORGELINKT NAAR DE PAGINA MET FOTO'S VAN DIEGENE

VRIJE STANDAARDKLASSE
JOHANNES VAN DIJK
WILMER DRENTH
ANTON BRANDSMA
AGE FLAPPER
JOHANNES JONKMAN
ABE VAN DIJK

MARTEN OTTER

STANDAARDKLASSE
LOWIE VELDMAN
PIET OTTER
RUURD DE GRAAF
HESSEL DE GRAAF
JAAP JAN WASSENAAR
ROBBERT WASSENAAR
JELLE HOEKSTRA
MARTEN OTTER
YKE BAKKER
MINNO STUIVER
JOHANNES VAN DIJK (NEEF)

ANDRIES ANDREE
HERMAN VOS
WYNAND BODZINGA
SANDER HYLKEMA

DAMESKLASSE
FROUKJE TACONIS
TRYNTSJE VAN DIJK

LYSBETH KOUDENBURG